Posted by on 11 lipca 2018

Chcąc obliczyć czas wykonania robót żelbetowych; przy przyjętej z góry liczbie obrotów deskowania, dzieli się budynek na odpowiednią liczbę działek De oraz oblicza się liczbę działek Dp, na których należy początkowo wykonać deskowanie. Znając czas trwania robót na jednej działce, wielkość rytmu oraz liczbę działek można obliczyć ogólny czas trwania budowy ze wzoru T = t+r (n-l). Porównując w ten sposób obliczony czas budowy z czasem narzuconym można wpływać na ustalenie racjonalnego terminu wykonania robót, przyczyniając się tym samym do ekonomicznego kształtowania kosztów budowy. Przykład obliczania czasu trwania robót przy przyjętej liczbie obrotów deskowania Przykładowo obliczymy analitycznie czas wykonania szkieletu żelbetowego (na istniejących fundamentach) magazynu o 6 kondygnacjach w założeniu obrotu deskowania wynoszącego 2,8. Magazyn ma wymiary w planie 100 X 15,44 m i jest podzielony dwiema dylatacjami. Przyjmuje się podzia obiektu na działki, po 6 na każdej kondygnacji. [podobne: namiot magazynowy, listwy przysufitowe, energooszczędne okna pcv ]

Powiązane tematy z artykułem: energooszczędne okna pcv listwy przysufitowe namiot magazynowy

Posted by on 11 lipca 2018

Chcąc obliczyć czas wykonania robót żelbetowych; przy przyjętej z góry liczbie obrotów deskowania, dzieli się budynek na odpowiednią liczbę działek De oraz oblicza się liczbę działek Dp, na których należy początkowo wykonać deskowanie. Znając czas trwania robót na jednej działce, wielkość rytmu oraz liczbę działek można obliczyć ogólny czas trwania budowy ze wzoru T = t+r (n-l). Porównując w ten sposób obliczony czas budowy z czasem narzuconym można wpływać na ustalenie racjonalnego terminu wykonania robót, przyczyniając się tym samym do ekonomicznego kształtowania kosztów budowy. Przykład obliczania czasu trwania robót przy przyjętej liczbie obrotów deskowania Przykładowo obliczymy analitycznie czas wykonania szkieletu żelbetowego (na istniejących fundamentach) magazynu o 6 kondygnacjach w założeniu obrotu deskowania wynoszącego 2,8. Magazyn ma wymiary w planie 100 X 15,44 m i jest podzielony dwiema dylatacjami. Przyjmuje się podzia obiektu na działki, po 6 na każdej kondygnacji. [podobne: namiot magazynowy, listwy przysufitowe, energooszczędne okna pcv ]

Powiązane tematy z artykułem: energooszczędne okna pcv listwy przysufitowe namiot magazynowy