Posted by on 18 stycznia 2019

Gdy obiekt żelbetowy jest nietypowy lub różnorodny pod względem konstrukcyjnym, stosowanie zasad pracy równomiernej staje się bardziej utrudnione. Szczególną cechą obiektów o konstrukcji żelbetowej w stosunku np. do konstrukcji murowych jest dość długa przerwa technologiczna, konieczna ze względu na twardnienie betonu i zachowanie w tym okresie konstrukcji w odeskowaniu. Przerwa ta powoduje znaczne trudności organizacyjne, pokonywane zazwyczaj raczej drogą intuicji niż ścisłego obliczenia i to głównie w odniesieniu do koniecznego czasu trwania robót, liczby obrotów deskowania oraz ilości drewna niezbędnego do odeskowania. Natomiast zastosowanie do obiektów żelbetowych organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej daje możność odpowiedzi na wszystkie te istotne pytania w oparciu o ścisłe metody: graficzną lub analityczną. Przykład zastosowania metody pracy równomiernej do obiektu o konstrukcji żelbetowej monolitowej. Jako przykład rozpatrzo ny będzie budynek żelbetowy szkieletowy, trzykondygnacjowy, na istniejących fundamentach. [przypisy: gealan okna, rozmiary rur stalowych, mrowka gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: gealan okna mrowka gniezno rozmiary rur stalowych

Posted by on 18 stycznia 2019

Gdy obiekt żelbetowy jest nietypowy lub różnorodny pod względem konstrukcyjnym, stosowanie zasad pracy równomiernej staje się bardziej utrudnione. Szczególną cechą obiektów o konstrukcji żelbetowej w stosunku np. do konstrukcji murowych jest dość długa przerwa technologiczna, konieczna ze względu na twardnienie betonu i zachowanie w tym okresie konstrukcji w odeskowaniu. Przerwa ta powoduje znaczne trudności organizacyjne, pokonywane zazwyczaj raczej drogą intuicji niż ścisłego obliczenia i to głównie w odniesieniu do koniecznego czasu trwania robót, liczby obrotów deskowania oraz ilości drewna niezbędnego do odeskowania. Natomiast zastosowanie do obiektów żelbetowych organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej daje możność odpowiedzi na wszystkie te istotne pytania w oparciu o ścisłe metody: graficzną lub analityczną. Przykład zastosowania metody pracy równomiernej do obiektu o konstrukcji żelbetowej monolitowej. Jako przykład rozpatrzo ny będzie budynek żelbetowy szkieletowy, trzykondygnacjowy, na istniejących fundamentach. [przypisy: gealan okna, rozmiary rur stalowych, mrowka gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: gealan okna mrowka gniezno rozmiary rur stalowych