Posted by on 27 września 2018

Hycar, Hycar jest nazwą. handlową grupy kauczuków syntetycznych produkowanych od roku 1939. Hycar OR-15 składa się z 45 części wagowych akrylonitrylu oraz z 55 części wagowych butadienu; stosunek tych składników w Hycarze OR-25 wynosi 35:65. Zasadniczym typem tej grupy kauczuków syntetycznych jest Hycar OR oparty na akrylonitrylu oraz na butadienie; zawartość akrylonitrylu wynosi około 25%. Jest to materiał o zabarwieniu bursztynu, przyjemnym zapachu i wyglądzie podobnym do krepy, posiadający ciężar właściwy -1,00. Można go mieszać w dowolnych proporcjach z kauczukiem naturalnym i regeneratem kauczukowym oraz z Neoprenem, Tiokolem, polichlorkiem winylu itp. Prawie to samo, co o Perbunanie, można powiedzieć o kauczuku Hycar OR. Do jego podstawowych zalet należy odporność na działanie ciepła oraz na działanie tlenu. Istnieje przekonanie, że odporność tego kauczuku na działanie olejów jest nawet większa niż Perbunanu. Podczas jego uplastyczniania i mieszania napotyka się te same trudności i aby je przezwyciężyć, stosuje się również podobne metody. Na przykład do mieszania na walcach stosuje się tylko niewielkie partie Perbunanu. Trudności przy sporządzaniu mieszanek Hycaru OR powodują konieczność stosowania dużych ilości plastyfikatorów. [więcej w: gealan okna , tarasola ceny , szkło katedralne ]

Powiązane tematy z artykułem: gealan okna szkło katedralne tarasola ceny