Posted by on 7 września 2019

Innymi słowy, domy osiedla należy budować w ścisłej kolejności, przy czym każdy następny dom należy rozpoczynać w 6 dni po rozpoczęciu domu poprzedniego. Jeśli powyższe dwa warunki będą ściśle zachowane, osiągnie się najbardziej pożądaną formę organizacyjną budowy osiedla, polegającą na całkowitej równomierności zatrudnienia poszczególnych grup roboczych i na wykonywaniu przez te zespoły stale tych samych czynności na budowie. Po wykonaniu harmonogramu jednego domu osiedla można przystąpić do wykonania ogólnego harmonogramu, obejmującego całość osiedla mieszkaniowego złożonego z 23 domów jednego typu i zbudować go, biorąc za podstawę harmonogram jednego domu, zachowując identyczny układ czynności oraz identyczną kolejność. Prostota tego ogólnego harmonogramu budowy osiedla działa sugestywnie na zmysł organizacyjny, wszystkie bowiem czynności przy jego budowie wyrażają się ciągłymi, nigdzie nie przerywanymi liniami o identyc znych długościach, świadczącymi o nieprzerwanym, ciągłym i całkowicie równomiernym zatrudnieniu poszczególnych grup roboczych, przechodzących w ramach jednego domu z jednej działki na drugą, a w ramach osiedla z budynku do budynku i to zawsze na takie samo miejsce budynku. Harmonogram zużycia robocizny ma specyficzny układ graficzny nie spotykany przy budynkach indywidualnych, świadczący o całkowitej równomierności zatrudnienia wszystkich grup roboczych. [hasła pokrewne: urszula chincz wikipedia, kantorintraco, mipromet ]

Powiązane tematy z artykułem: kantorintraco mipromet urszula chincz wikipedia