Posted by on 25 lutego 2019

Jako plastyfikatory i zmiękczacze stosuje się podobne substancje, jak do Perbunanu. Stosowany jest więc ftalan dwubutylowy, fosforan trójkrezylowy itp. , jak również plastyfikatory stosowane w przemyśle lakierniczym oraz w przemyśle tworzyw sztucznych. Popularne zmiękczacze stosowane do kauczuku naturalnego, jak na przykład smoła z drzew iglastych, żywice kumaronowe itp. , oddają również znaczne usługi. Odpowiednie typy plastyfikatorów można dodawać w dużych ilościach nie obniżając przez to podstawowych własności produktów. Zachowanie się napełniaczy podobne jest bardziej do ich zachowania się w mieszankach kauczuku naturalnego niż w mieszankach Perbunanu. Optymalną wytrzymałość na rozciąganie uzyskuje się przy dodaniu sadzy kanałowej w ilościach zbliżonych do tych, które się stosuje do kauczuku naturalnego. Sadze miękkie dają doskonałe, uniwersalne materiały. Takie napełniacze, jak kaolin, tlenek magnezowy, tlenek żelazowy, krzemian wapniowy, siarczan baru, kreda itp. dają produkty mające dobrą wytrzymałość na rozciąganie. Używając tych napełnia- czy uzyskuje się materiały wykazujące duże odkształcenia trwałe oraz bardzo małą sprężystość. Napełniacze te zmniejszają w dużym stopniu koszt mieszanki. Drogin przeprowadził porównawcze badania nad wpływem sadzy na własności Perbunanu i Hycaru OR w odniesieniu do kauczuku wędzonego (Smoked Sheet). Interesujące jest, że mieszanki o podobnym składzie wykazują dużą różnicę w poszczególnych własnościach, chociaż zarówno Perbunan, jak i Hycar OR należą do grupy kauczuków Buny N. [patrz też: gealan okna , tarasola ceny , cyfrowy polsat forum ]

Powiązane tematy z artykułem: cyfrowy polsat forum gealan okna tarasola ceny