Posted by on 9 września 2019


Jest to okoliczność, z którą należy się liczyć, a która często, przy braku urządzeń, może uniemożliwić dotrzymanie narzuconego nieekonomicznie terminu robót. Równocześnie wskutek przyspieszenia robót ulegnie zasadniczej zmianie rozkład stanu zatrudnienia na budowie osiedla, a w szczególności ogólny maksymalny stan zatrudnienia, który wyniesie przy organizowaniu jednej grupy organizacyjnej Rmax = – = — = 165 robotników zaś w dwóch grupach w okresie maksymalnego zatrudnienia pracować będzie równocześnie 165 rob. x2 = 330 robotników Porównując robocizny obydwu rozwiązań można zauważyć, że rozwiązanie z przyspieszonym terminem wykonania robót daje znacznie niekorzystniejszy przebieg zatrudnienia. Stan maksymalny średniego zatrudnienia dziennego ze 165 robotników przy czasie trwania robót wynoszącym 252 dni roboczych powiększa się do 330 robotników przy czasie wykonania robót w 144 dni roboczych, przy czym, co ważniejsze, czas trwania zat rudnienia całkowicie równomiernego na całym osiedlu w przypadku dłuższego czasu wykonania robót wynosi 180 dni, a w przypadku krótszego czasu zupełna równomierność trwa zaledwie 72 dni. [hasła pokrewne: urszula chincz wikipedia, fabryka kopii, panele podłogowe castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: fabryka kopii panele podłogowe castorama urszula chincz wikipedia