Posted by on 14 września 2018

Obliczenie całkowitej powierzchni deskowania w budynku lub określenie liczby działek, na jakie obiekt można podzielić, nie przedstawia większych trudności. Natomiast obliczenie powierzchni, która musi być początkowo odeskowana lub określenie liczby działek, które mają być początkowo odeskowane, stanowi istotne zadanie organizacyjne. Tę poszukiwaną powierzchnię, którą należy początkowo odeskować, można określić ze wzoru Fp = Dp•FI gdzie: Dp -liczba działek, dla których wykonane być musi deskowanie początkowe, FI – powierzchnia deskowania jednej działki w rozwinięciu. Liczba działek obiektu żelbetowego monolitycznego, na których należy wykonać początkowo deskowanie, jest zatem ilorazem sumy wszystkich czasów niezbędnych do wykonania wszystkich robót na jednej działce tego obiektu przez rytm budowy. Ten prosty wzór oddaje przy projektowaniu wykonania obiektów żelbetowych metodą pracy równomiernej duże usługi, umożliwia bowiem w prosty sposób analitycznie obliczyć liczbę obrotów deskowania. Obliczenie czasu trwania robót w zależności od liczby obrotów deskowania Korzystając ze wzorów wyżej ustalonych można obliczyć również czas wykonania robót żelbetowych przy przyjętej z góry liczbie obrotów deskowania. Takie postępowanie przyniosłoby duże korzyści, bowiem czas wykonania robót żelbetowych byłby uzależniony wówczas od ekonomicznego wykorzystania tego zasadniczego składnika kosztów, jakim jest deskowanie konstrukcji żelbetowych. [przypisy: blog budowlany, wapno cena, domy na wąską działkę z garażem ]

Powiązane tematy z artykułem: blog budowlany domy na wąską działkę z garażem wapno cena

Posted by on 14 września 2018

Obliczenie całkowitej powierzchni deskowania w budynku lub określenie liczby działek, na jakie obiekt można podzielić, nie przedstawia większych trudności. Natomiast obliczenie powierzchni, która musi być początkowo odeskowana lub określenie liczby działek, które mają być początkowo odeskowane, stanowi istotne zadanie organizacyjne. Tę poszukiwaną powierzchnię, którą należy początkowo odeskować, można określić ze wzoru Fp = Dp•FI gdzie: Dp -liczba działek, dla których wykonane być musi deskowanie początkowe, FI – powierzchnia deskowania jednej działki w rozwinięciu. Liczba działek obiektu żelbetowego monolitycznego, na których należy wykonać początkowo deskowanie, jest zatem ilorazem sumy wszystkich czasów niezbędnych do wykonania wszystkich robót na jednej działce tego obiektu przez rytm budowy. Ten prosty wzór oddaje przy projektowaniu wykonania obiektów żelbetowych metodą pracy równomiernej duże usługi, umożliwia bowiem w prosty sposób analitycznie obliczyć liczbę obrotów deskowania. Obliczenie czasu trwania robót w zależności od liczby obrotów deskowania Korzystając ze wzorów wyżej ustalonych można obliczyć również czas wykonania robót żelbetowych przy przyjętej z góry liczbie obrotów deskowania. Takie postępowanie przyniosłoby duże korzyści, bowiem czas wykonania robót żelbetowych byłby uzależniony wówczas od ekonomicznego wykorzystania tego zasadniczego składnika kosztów, jakim jest deskowanie konstrukcji żelbetowych. [przypisy: blog budowlany, wapno cena, domy na wąską działkę z garażem ]

Powiązane tematy z artykułem: blog budowlany domy na wąską działkę z garażem wapno cena