Posted by on 18 września 2019

Elastyczność można uzyskać przez dodanie takich plastyfikatorów, jak ftalan dwu butylu, co umożliwia stosowanie materiału nawet w temperaturach do -350C bez obawy, że nabierze on własności skóry. Badacze podają, że w temperaturze – 45,5 oC następuje pękanie materiału. Odporność Hycaru OR na starzenie jest większa niż odporność kauczuku naturalnego. Biorąc ogólnie Hycar GR zastosowano do wyrobu tych samych artykułów, do których użyto Perbunanu. Jest on szeroko stosowany do wyrobu uszczelek, opakowań, węży do benzyny i w ogóle tam, gdzie materiał jest narażony na zetknięcie z benzyną, olejami lub gdzie może być wystawiony na działanie ciepła. Mieszanki Hycaru OR można łączyć z metalami w podobny sposób, jak to się dzieje przy łączeniu Perbunanu używając chlorokauczuku jako kleju. a) Wulkanizacja: 120 minut w temp. 141,6 oC; Rr = 21; Lr = 750; Tw = 15; sprężystość = 53, b) Wulkanizacja: 55 minut w temp. 141,6 oC. Garvey oraz Sarbach podali opis produkcji ebonitu z Hycaru OR-15. Podają oni następujący skład mieszanki przeznaczonej do wyrobu ebonitu. Chemigum. Chemigurn N jest to nazwa handlowa serii elastomerów. [hasła pokrewne: castorama oświęcim , kantorintraco , fabryka kopii lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oświęcim fabryka kopii lublin kantorintraco