KIERUNKI ROZWOJOWE W BUDOWIE NA WIERZCHNI DROGOWYCH

Wrz. 13, 2019 by

dazenie do obnizania kosztów budowy

Wrz. 13, 2019 by

Zastosowanie lepiszcz bitumicznych

Wrz. 13, 2019 by

Wymagania stawiane; dla surowca skalnego tych nawierzchni nie tylko pokrywają się z wymaganiami dla najlepszych gatunków kruszywa tłuczniowego, stosowanego do budowy nawierzchni tłuczniowych, ale je przewyższają, zwłaszcza w odniesieniu do

zasilanie woda poszczególnych pomp moze byc nierównomierne

Wrz. 13, 2019 by

Przy nie właściwym kształcie komory i wadliwymi usytuowaniu pomp nie tylko mogą powstać wiry, ale i zasilanie wodą poszczególnych pomp może być nierównomierne, powodując ich nienormalną pracę. Przeprowadzone badania wykazały,

W przypadku nawierzchni zbudowanych z kruszywa

Wrz. 12, 2019 by

Uwzględniając potrzebę odporności materiału brukowego na działanie czynników atmosferycznych, wskazane jest aby materiał kamienny miał duży ciężar objętościowy, zbliżony do ciężaru właściwego, co nadaje większą statyczność kostkom brukowym oraz zmniejsza

Szorstkosc ta powinna byc zachowana nawet w przypadku zawilgocenia

Wrz. 12, 2019 by

Wytrzymalosc na sciskanie materialu kamiennego

Wrz. 12, 2019 by

Przy badaniach ta cecha przede wszystkim powinna być u:względniona. Wytrzymałość na ściskanie materiału kamiennego daje co do tego pewne wskazania orientacyjne, lecz nie wystarczające. Dalszą cechą, wymaganą od materiału brukowego,

WYMAGANIA MATERIALOWE

Wrz. 12, 2019 by

WYMAGANIA MATERIAŁOWE Materiały stosowane do budowy dróg, w szczególności materiały kamienne, stanowiące główny i podstawowy ich składnik, czy to w postaci materiału brukowego, czy też kruszywa, muszą wykazywać jak największą

W zetknieciu z bitumem material kamienny przejawia specyficzne wlasnosci i aktywnosc

Wrz. 12, 2019 by

Przewód tloczny

Wrz. 11, 2019 by

Przewód tłoczny, przechodzący przez. dno zbiornika ma zakończenie w postaci osobnej kształtki, nazywanej rurą przelewową. Przed wprowadzeniem do wieży ciśnień lub hydroforni przewód tłoczny odgałęzia się w celu bezpośredniego połączenia