Jest to okolicznosc, z która nalezy sie liczyc, a która czesto, przy braku urzadzen, moze uniemozliwic dotrzymanie narzuconego nieekonomicznie terminu robót

wrz. 9, 2019 by

Przypuscmy, ze ten zasadniczy proces, stosownie do harmonogramu, wykonywany jest w ciagu 18 dni roboczych

wrz. 9, 2019 by

Przypuśćmy, że ten zasadniczy proces, stosownie do harmonogramu, wykonywany jest w ciągu 18 dni roboczych. Równocześnie załóżmy przykładowo, że ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie wynosi 54 dni, a

STOSOWANIE ZASAD METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W OBIEKTACH JEDNORODNYCH

wrz. 9, 2019 by

STOSOWANIE ZASAD METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W OBIEKTACH JEDNORODNYCH . METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ W ZASTOSOWANIU DO BUDOWY OSIEDLI LUB ZESPOŁU BUDYNKÓW JEDNEGO TYPU Konieczność zastosowania organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej

Material zasuwy powinien byc dobrej jakosci

wrz. 9, 2019 by

Warunki stosowania pracy równomiernej przy budowie osiedla

wrz. 8, 2019 by

Warunki stosowania pracy równomiernej przy budowie osiedla. Warunkiem zastosowania metody pracy równomiernej przy budowie osiedla jest, jak z powyższych rozważań wynika, jednorodność obiektów wchodzących w skład tego osiedla. Lecz nawet

Czas wznoszenia murów domów mieszkalnych systemem pracy równomiernej i przy podziale na 2 dzialki wynosi jak wynika z dalszych rozwazan 6 dni

wrz. 8, 2019 by

Czas wznoszenia murów domów mieszkalnych systemem pracy równomiernej i przy podziale na 2 działki wynosi jak wynika z dalszych rozważań 6 dni. Przyjąwszy tę zasadę, podzielimy całość robót na 29

Wykonanie harmonogramu zuzycia robocizny jest konieczne jako najlepsze uzasadnienie racjonalnosci sporzadzenia kazdego harmonogramu budowy

wrz. 8, 2019 by

Wykonanie harmonogramu zużycia robocizny jest konieczne jako najlepsze uzasadnienie racjonalności sporządzenia każdego harmonogramu budowy. Ogólnie biorąc, głównym probierzem racjonalnej organizacji budowy jest ciągłość i możliwa równomierność zatrudnienia przynajmniej zasadniczych grup

Pola wykresów robocizny zarówno w jednym jak i w drugim przypadku sa identyczne, lecz rozklady uzycia robocizny róznia sie zasadniczo

wrz. 8, 2019 by

Pola wykresów robocizny zarówno w jednym jak i w drugim przypadku są identyczne, lecz rozkłady użycia robocizny różnią się zasadniczo. Stanowi to przekonywający dowód, jak poważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest

W rezultacie takiego stanu rzeczy osiagnie sie korzysci ekonomiczne

wrz. 8, 2019 by

W rezultacie takiego stanu rzeczy osiągnie się korzyści ekonomiczne, wynikające z masowości produkcji, często zatracane lub niedostatecznie wykorzystywane przy tradycyjnych metodach organizacji budowy osiedli. Analityczne obliczenie maksymalnego zatrudnienia na budowie

Gdy obiekt zelbetowy jest nietypowy lub róznorodny pod wzgledem konstrukcyjnym, stosowanie zasad pracy równomiernej staje sie bardziej utrudnione

wrz. 7, 2019 by

Gdy obiekt żelbetowy jest nietypowy lub różnorodny pod względem konstrukcyjnym, stosowanie zasad pracy równomiernej staje się bardziej utrudnione. Szczególną cechą obiektów o konstrukcji żelbetowej w stosunku np. do konstrukcji murowych