Posted by on 18 września 2019

Siarka jest konieczna do wulkanizacji Hycaru OR, stosuje się ją jednak w mniejszych ilościach niż do wulkanizacji kauczuku naturalnego. Do Hycaru OR stosuje się powszechnie znane przyśpieszacze, które spełniają tę samą funkcję co w kauczuku naturalnym; używa się je na ogół w nieco większych ilościach. Znalazły również zastosowanie przyśpieszacze tiuramoe wydzielające podczas wulkanizacji wolną siarkę, w szczególności do otrzymywania produktów odpornych na działanie ciepła. Podobnie jak podczas wulkanizacji mieszanek kauczukowych potrzebna jest ścisła kontrola procesu w celu uniknięcia przewulkanizowania mieszanki. Stwierdzono, że przyśpieszacze z grupy merkaptobenzotiazolu dają zupełnie dobre wyniki. Dwusiarczek dwubenzotiazylu stosowany do kauczuku naturalnego użyto również do Hycaru OR; zaletą tego przyśpieszacza jest to, że przy jego użyciu nie ma obawy podwulkanizowania mieszanki podczas przerobu, Okazało się, że tlenek cynkowy oraz glejta ołowiana są doskonałymi przyśpieszaczami w mieszankach Hycaru OR. Stosuje się zwykle 5 części wagowych tlenku cynkowego oraz 10 części glejty ołowianej. Ponieważ Hycar OR zawiera 2% fenylo-Bi-naftyloaminy, dodawanie przeciwutleniacza do mieszanki jest zbędne, W mieszankach używanych do produkcji warstwy bieżnej opon stosuje się zwykle 1,25 części wagowych siarki oraz 1,25 części wagowych dwusiarczku benzotiazylu. [przypisy: abckarma , fabryka kopii , castorama panele podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma castorama panele podłogowe fabryka kopii