Odpornosc Hycaru OR na starzenie jest wieksza niz odpornosc kauczuku naturalnego

wrz. 18, 2019 by

Elastyczność można uzyskać przez dodanie takich plastyfikatorów, jak ftalan dwu butylu, co umożliwia stosowanie materiału nawet w temperaturach do -350C bez obawy, że nabierze on własności skóry. Badacze podają, że

Chemigum Na

wrz. 18, 2019 by

Chemigum Na. Jest to kop oli mer składający się z 55 części wagowych butadienu oraz 45 części wagowych nitrylu kwasu akrylowego, zawierający 2% fenylo-Bsnaf- tyloaminy; jego ciężar właściwy wynosi 1,00.

Wreby przed szkleniem powinny byc zagruntowane

wrz. 17, 2019 by

Wręby przed szkleniem powinny być zagruntowane pokostem i następnie pomalowane olejno, przez co eliminuje się pochłanianie przez drewno pokostu z kitu i jego kruszenie. Ponadto przed wstawieniem szyb należy uprzednio

ZASTOSOWANIE SZKLA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I SPOLECZNYM

wrz. 17, 2019 by

ZASTOSOWANIE SZKŁA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I SPOŁECZNYM SZKŁO OIHENNE ZWYKŁE Normalne szkło płaskie używane jest przede wszystkim do szklenia wszelkiego rodzaju otworów i konstrukcji okiennych. W oknach znormalizowanych stosuje się

Wspólczynnik przenikania cieplnego

wrz. 16, 2019 by

Współczynnik przenikania cieplnego takiego szkła o grubości 14 mm wynosi 2,36 kcal/m-h ° C, współczynnik przenikania cieplnego szkła Termolux o zestawie 3 + 1,5 + + 3 = 7,5 mm

SZKLO NIEPRZEJRZYSTE

wrz. 16, 2019 by

Dlugosc rurociagu ssawnego i liczba kolan powinna byc jak najmniejsza

wrz. 14, 2019 by

Długość rurociągu ssawnego i liczba kolan powinna być jak najmniejsza. Aby ułatwić odpowietrzenie rurociągu, należy go ułożyć ze wzniesieniem ku pompie nie mniejszym niż 0,50/0. e. Jeżeli rurociąg ssawny jest

Duze zanurzenie rury ssawnej

wrz. 14, 2019 by

Pomiary wykazały, że rozkład prędkości przepływu w dolnych warstwach wody różni się znacznie od rozkładu na jej powierzchni. Duże zanurzenie rury ssawnej lub leja wlotowego pod powierzchnią wody usuwa niebezpieczeństwo

KIERUNKI ROZWOJOWE W BUDOWIE NA WIERZCHNI DROGOWYCH

wrz. 13, 2019 by

Przewód tloczny

wrz. 11, 2019 by

Przewód tłoczny, przechodzący przez. dno zbiornika ma zakończenie w postaci osobnej kształtki, nazywanej rurą przelewową. Przed wprowadzeniem do wieży ciśnień lub hydroforni przewód tłoczny odgałęzia się w celu bezpośredniego połączenia