ZASTOSOWANIE SZKLA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I SPOLECZNYM

wrz. 17, 2019 by

ZASTOSOWANIE SZKŁA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I SPOŁECZNYM SZKŁO OIHENNE ZWYKŁE Normalne szkło płaskie używane jest przede wszystkim do szklenia wszelkiego rodzaju otworów i konstrukcji okiennych. W oknach znormalizowanych stosuje się

Szklo zbrojone

wrz. 16, 2019 by

Szkło zbrojone zaliczane jest do tzw. szkieł bezpiecznych, nie rozpryskuje się w momencie pękania, gdyż jest związane wtopioną siatką drucianą. Nadaje się więc tam, gdzie wymagane są warunki pewnego zabezpieczenia

Szklenie takie nazywane jest ozdobnym

wrz. 15, 2019 by

Szklenie takie nazywane jest ozdobnym. Rozróżniamy trzy rodzaje szklenia ozdobnego: 1) szklenie kształtkami o formach geometrycznych ze szkła lanego, bezbarwnego, kolorowego, zwykłego lub fasonowego, 2) szklenie tzw. gomółkami, tzn. kształtkami

Zastosowanie lepiszcz bitumicznych

wrz. 13, 2019 by

Wymagania stawiane; dla surowca skalnego tych nawierzchni nie tylko pokrywają się z wymaganiami dla najlepszych gatunków kruszywa tłuczniowego, stosowanego do budowy nawierzchni tłuczniowych, ale je przewyższają, zwłaszcza w odniesieniu do

dazenie do obnizania kosztów budowy

wrz. 13, 2019 by

WYMAGANIA MATERIALOWE

wrz. 12, 2019 by

WYMAGANIA MATERIAŁOWE Materiały stosowane do budowy dróg, w szczególności materiały kamienne, stanowiące główny i podstawowy ich składnik, czy to w postaci materiału brukowego, czy też kruszywa, muszą wykazywać jak największą

Dzieki zastosowaniu przewodu poprzecznego straty naporu sa mniejsze

wrz. 10, 2019 by

Rozmieszczenie zasuw na sieci przewodów kolejowego wodociagu trakcyjnego

wrz. 10, 2019 by

Rozmieszczenie zasuw na sieci przewodów kolejowego wodociągu trakcyjnego. Gdyby np. nastąpiła awaria żurawia , należy zamknąć zasuwę . Gdyby awarii uległ przewód tłoczny na odcinku, należy ten odcinek wyłączyć, tj.

Material zasuwy powinien byc dobrej jakosci

wrz. 9, 2019 by

Pola wykresów robocizny zarówno w jednym jak i w drugim przypadku sa identyczne, lecz rozklady uzycia robocizny róznia sie zasadniczo

wrz. 8, 2019 by

Pola wykresów robocizny zarówno w jednym jak i w drugim przypadku są identyczne, lecz rozkłady użycia robocizny różnią się zasadniczo. Stanowi to przekonywający dowód, jak poważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest