Posted by on 18 lipca 2018

Na zakończenie należy podkreślić, że wprowadzenie do budownictwa lepiszcz bitumicznych o charakterze koloidalnym, spowodowało potrzebę uwzględnienia nowych czynników fizykochemicznych, wynikających z wzajemnego oddziaływania na siebie kruszywa i bitumu. W zetknięciu z bitumem materiał kamienny przejawia specyficzne własności i aktywność, a mianowicie: 1) lepszą lub gorszą przyczepność błonki bitumicznej do powierzchni kruszywa, co zależy od chemicznego charakteru materiału kamiennego (powierzchnie hydroforowe i hydrofilowe) 2) fizyko-chemiczne oddziaływanie pyłu z materiału kamiennego na bitum może powodować w obecności wody tworzenie się emulsji. [patrz też: drzwi wewnętrzne DRE, pręty mosiężne, energooszczędne okna pcv ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne DRE energooszczędne okna pcv pręty mosiężne

Posted by on 18 lipca 2018

Na zakończenie należy podkreślić, że wprowadzenie do budownictwa lepiszcz bitumicznych o charakterze koloidalnym, spowodowało potrzebę uwzględnienia nowych czynników fizykochemicznych, wynikających z wzajemnego oddziaływania na siebie kruszywa i bitumu. W zetknięciu z bitumem materiał kamienny przejawia specyficzne własności i aktywność, a mianowicie: 1) lepszą lub gorszą przyczepność błonki bitumicznej do powierzchni kruszywa, co zależy od chemicznego charakteru materiału kamiennego (powierzchnie hydroforowe i hydrofilowe) 2) fizyko-chemiczne oddziaływanie pyłu z materiału kamiennego na bitum może powodować w obecności wody tworzenie się emulsji. [patrz też: drzwi wewnętrzne DRE, pręty mosiężne, energooszczędne okna pcv ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne DRE energooszczędne okna pcv pręty mosiężne