Posted by on 16 września 2018

Warunki stosowania pracy równomiernej przy budowie osiedla. Warunkiem zastosowania metody pracy równomiernej przy budowie osiedla jest, jak z powyższych rozważań wynika, jednorodność obiektów wchodzących w skład tego osiedla. Lecz nawet w przypadku gdy osiedle składa się z kilku typów obiektów zasadniczo różniących się między sobą, można zastosować zasady organizacji pracy równomiernej przez zgrupowanie jednakowych typów budynków w oddzielne ciągi organizacyjne i zastosować dla każdej typowej grupy budynków -odrębne grupy robocze. Jeśli np. osiedle składa się z 3 typów budynków różniących się wielkością, a nawet i konstrukcją, to stworzyć można trzy odrębne jednolite organizacje robocze, złączone oczywiście wspólnym kierownictwem i wszystkimi innymi wspólnymi organami zarządzania i zaopatrzenia. ZASTOSOWANIE METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W BUDOWNICTWIE UPRZEMYSŁOWIONYM 11. 3 METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ W ZASTOSOWANIU DO BUDYNKÓW O KONS TRUKCJI ŻELBETOWEJ Praca równomierna daje szczególne korzyści w zastosowaniu do obiektów żelbetowych, odznaczających się jednorodnością konstrukcji, znaczniejszą długością lub wysokością. [więcej w: wapno cena, piec gazowy kondensacyjny cena, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: piec gazowy kondensacyjny cena tarasola ceny wapno cena

Posted by on 16 września 2018

Warunki stosowania pracy równomiernej przy budowie osiedla. Warunkiem zastosowania metody pracy równomiernej przy budowie osiedla jest, jak z powyższych rozważań wynika, jednorodność obiektów wchodzących w skład tego osiedla. Lecz nawet w przypadku gdy osiedle składa się z kilku typów obiektów zasadniczo różniących się między sobą, można zastosować zasady organizacji pracy równomiernej przez zgrupowanie jednakowych typów budynków w oddzielne ciągi organizacyjne i zastosować dla każdej typowej grupy budynków -odrębne grupy robocze. Jeśli np. osiedle składa się z 3 typów budynków różniących się wielkością, a nawet i konstrukcją, to stworzyć można trzy odrębne jednolite organizacje robocze, złączone oczywiście wspólnym kierownictwem i wszystkimi innymi wspólnymi organami zarządzania i zaopatrzenia. ZASTOSOWANIE METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W BUDOWNICTWIE UPRZEMYSŁOWIONYM 11. 3 METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ W ZASTOSOWANIU DO BUDYNKÓW O KONS TRUKCJI ŻELBETOWEJ Praca równomierna daje szczególne korzyści w zastosowaniu do obiektów żelbetowych, odznaczających się jednorodnością konstrukcji, znaczniejszą długością lub wysokością. [więcej w: wapno cena, piec gazowy kondensacyjny cena, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: piec gazowy kondensacyjny cena tarasola ceny wapno cena