Posted by on 7 września 2019

Wpływ twardnienia betonu na liczbę obrotów deskowania. Jednym z głównych hamulców osiągnięcia pożądanej liczby obrotów deskowania jest przerwa technologiczna, konieczna do twardnienia betonu. Dlatego zabiegi mające na celu skrócenie tego czasu w drodze zastosowania np. przednich cementów, dodawania chlorku wapnia itp. mogą być opłacalne, tym bardziej przy stosunkowo wysokich kosztach drewna. Gdyby ogólny okres 18 dni roboczych twardnienia betonu przyjęty w harmonogramie skrócić np. tylko o 3 dni, tj. do 15 dni roboczych, otrzymalibyśmy zwiększony obrót deskowania, zamiast m = 2,2 m = 10 = 2,4 obroty. Zatem skrócenie przyjętego czasu twardnienia betonu tylko o 3 dni daje zwiększenie ogólnej liczby obrotów deskowania z 2,2 do 2,4, a więc niemal o 10%. Przy stosowaniu środków przyśpieszających proces twardnienia można by czas twardnienia jeszcze bardziej skrócić, a przez to bardziej jeszcze powiększyć liczbę deskowania. Porównanie: opłacalności stosowania środków przyśpieszających twardnienie betonu. Mając obliczoną liczbę obrotów deskowania w obydwu przypadkach, tj. przy twardnieniu normalnym i przyśpieszonym, można określić opłacalność stosowania takich czy innych technologicznych metod przyśpieszania twardnienia betonu, które połączone są ze zwiększonym nakładem kosztów. [przypisy: urszula chincz wikipedia, castorama chorzów, automobile kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: automobile kościerzyna castorama chorzów urszula chincz wikipedia