Posted by on 8 września 2019

Wykonanie harmonogramu zużycia robocizny jest konieczne jako najlepsze uzasadnienie racjonalności sporządzenia każdego harmonogramu budowy. Ogólnie biorąc, głównym probierzem racjonalnej organizacji budowy jest ciągłość i możliwa równomierność zatrudnienia przynajmniej zasadniczych grup roboczych, a zachowania tych dwóch warunków dowieść można najlepiej, a przy większych budowach jedynie drogą równoczesnego sporządzenia harmonogramów zużycia robocizny. Harmonogramy zużycia robocizny rzemieślniczej i robotniczej wydają się wskazywać na dość znaczne wahania w zatrudnieniu. Jednakże jest to obawa płonna, gdyż harmonogramy te odnoszą się do ogólnej liczby rzemieślników wszystkich specjalności, podczas gdy w granicach jednej specjalności zatrudnienie przebiega w sposób ciągły i równomierny, a to jest przecież istotnie ważne. Drugim warunkiem, związanym z zastosowaniem pracy równomiernej przy budowie osiedla złożonego z obiektów jedneg o typu, jest to, aby rytm budowy osiedla równał się czasowi pracy zasadniczej przy pojedynczym obiekcie osiedla. Stąd wniosek, że tylko wtedy w omawianym przypadku uzyska się równomierność i zupełną jednolitość organizacyjną, gdy rytm budowy całego osiedla wyniesie 6 dni. [przypisy: panele podłogowe castorama, castorama chorzów, ligia krajewska twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama chorzów ligia krajewska twitter panele podłogowe castorama