Posted by on 14 listopada 2018

W przypadkach dużego ciśnienia, pokonywanego przez pompę tłokową, gdy możliwe jest przekroczenie ciśnienia dopuszczalnego dla danego przewodu tłocznego, ustawia się na tym przewodzie zawór bezpieczeństwa tak obciążony, aby nadmiar wody przy tłoczeniu, powodujący zwiększenie ciśnienia, był wypuszczany na zewnątrz. Zawór bezpieczeństwa może być dźwigniowy lub sprężynowy. Zawory bezpieczeństwa ustawia się w studzience, przez którą przechodzi przewód tłoczny. Przed zaworem bezpieczeństwa wstawia się w przewód zasuwę wodną kołnierzową, za pomocą której można zamknąć część przewodu tłocznego od strony zbiornika, aby woda nie wylewała się z przewodu w czasie naprawy zaworu bezpieczeństwa. [przypisy: nadproża prefabrykowane, rodzaje ogrzewania domu, szkło katedralne ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża prefabrykowane rodzaje ogrzewania domu szkło katedralne

Posted by on 14 listopada 2018

W przypadkach dużego ciśnienia, pokonywanego przez pompę tłokową, gdy możliwe jest przekroczenie ciśnienia dopuszczalnego dla danego przewodu tłocznego, ustawia się na tym przewodzie zawór bezpieczeństwa tak obciążony, aby nadmiar wody przy tłoczeniu, powodujący zwiększenie ciśnienia, był wypuszczany na zewnątrz. Zawór bezpieczeństwa może być dźwigniowy lub sprężynowy. Zawory bezpieczeństwa ustawia się w studzience, przez którą przechodzi przewód tłoczny. Przed zaworem bezpieczeństwa wstawia się w przewód zasuwę wodną kołnierzową, za pomocą której można zamknąć część przewodu tłocznego od strony zbiornika, aby woda nie wylewała się z przewodu w czasie naprawy zaworu bezpieczeństwa. [przypisy: nadproża prefabrykowane, rodzaje ogrzewania domu, szkło katedralne ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża prefabrykowane rodzaje ogrzewania domu szkło katedralne