Posted by on 7 września 2019

Budynek ma trzy dylatacje. Podzielono go w planie na 8 jednakowych działek. Ogólna liczba działek wynosi zatem 8 X 3 = 24. Analityczne obliczenie czasu trwania robót Niezależnie od obliczenia ogólnego czasu wykonania konstrukcji żelbetowej poprzez opracowanie harmonogramu, można również dokonać tego obliczenia stosując metodę analityczną. Ogólny czas wykonania konstrukcji, licząc od dnia jej zabetonowania, wyniesie 81 dni roboczych, a ogólny czas wykonania konstrukcji, licząc od dnia całkowitego jej rozdeskowania wyniesie 99 dni roboczych. Graficzne określenie liczby obrotów deskowania. Największą zaletą metody pracy równomiernej przy robotach żelbetowych jest możność racjonalnego gospodarowania deskowaniem i ścisłego obliczania liczby obrotów deskowania. Obliczenie to ma znaczenie decydujące dla organizacji robót żelbetowych i można je wykonać jak zawsze, gdy stosuje się pracę równomierną i deskowanie inwentaryzowane, dwiema metodami graficzn ą i analityczną. Deskowanie z pierwszej działki, pierwszej kondygnacji, po dokonaniu koniecznej naprawy lub przebudowy, może być użyte ponownie dopiero na działce czwartej następnego piętra. Oznacza to, że wszystkie działki poprzedzające w ogólnej liczbie 11 muszą być zadeskowane elementami inwentaryzowanymi, sprowadzonymi na budowę zanim będzie można rozpocząć ponowne ich używanie. Zatem liczba obrotów deskowania przy ogólnej liczbie 24 działek wyniesie m = 11 = 2,2 obroty Mając do czynienia z deskowaniem inwentaryzowanym, które stanowi sprzęt przedsiębiorstwa wykonany bądź dla większych i jednorodnych obiektów, bądź dla zespołu żelbetowych budynków jednego typu – przenosi się je z działki na działkę dokonując jedynie naprawy. [hasła pokrewne: tarasola ceny, castorama chorzów, korkuć olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama chorzów korkuć olsztyn tarasola ceny