Posted by on 8 września 2019

Czas wznoszenia murów domów mieszkalnych systemem pracy równomiernej i przy podziale na 2 działki wynosi jak wynika z dalszych rozważań 6 dni. Przyjąwszy tę zasadę, podzielimy całość robót na 29 składników elementarnych (elementów budowy) i powierzymy je 29 zespołom roboczym, które to zespoły wszystkie swoje niezmienne czynności wykonują w identycznych czasach równych owym 6 dniom pracy zasadniczej i w dodatku we wszystkich domach zawsze na tych samych kondygnacjach. Niektóre roboty pokrewne (blacharskie, ciesielskie itp. ) skomasowaliśmy, powierzając je grupom jednolitym, które wykonują te roboty również w czasie ogólnie obowiązującym, tj. w 6 dni. Harmonogram jednego domu został sporządzony na zasadzie zestawienia analitycznego, stanowiącego podstawę wyjściową opracowania tego harmonogramu. Po sporządzeniu harmonogramu budowy jednego domu osiedla wykonano harmonogramy zużycia robocizny rzemieślniczej i robotniczej, umieszczając je poniżej harmonogramu budowy. [więcej w: kantorintraco, parafia słotwina, fabryka kopii lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: fabryka kopii lublin kantorintraco parafia słotwina