Posted by on 18 września 2019

Najcenniejszą zaletą Hycaru OR jest jego doskonała odporność na działanie wielu rozpuszczalników. Pod tym względem, zwłaszcza zaś pod względem odporności na działanie nowych typów benzyny lotniczej, przewyższa on nawet Perbunan. Poddaje się on tylko w niewielkim stopniu działaniu rozpuszczalników alifatycznych, olejów, alkoholi, wody itp. Jego zachowanie- się zależy w dużym stopniu od składu mieszanki. Garvey, Juve oraz Sauser opisali zachowanie się szeregu mieszanek Hycaru OR. Mieszanki te ulegają działaniu węglowodorów aromatycznych, -jak na przykład benzenu, rozpuszczalników – chlorowanych (oprócz czterochlorku węgla) oraz działaniu acetonu i szeregu innych ketonów. Wytrzymałość na rozciąganie tych mieszanek zbliżona jest do wytrzymałości mieszanek kauczuku naturalnego, wydłużenie zaś zależy od rodzaju użytego napełniacza, Artykuły z Hycaru OR mają dobrą odporność na działanie ciepła, w szczególności, jeżeli skład mieszanki jest do tego I celu specjalnie przystosowany, Mieszanki te można stosować w temperaturach- do 149 oC, a w kilku wypadkach nawet do 204 oC. W tych warunkach, w przeciwieństwie do kauczuku naturalnego, materiał staje się twardszy i bardziej sprężysty. Zachowanie się artykułów z Hycaru OR w niskich temperaturach jest jednak gorsze niż zachowanie się mieszanek kauczuku naturalnego; już w temperaturze – 10 oC materiał staje się podobny do skóry. [przypisy: abckarma , fabryka kopii , castorama panele podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma castorama panele podłogowe fabryka kopii