Posted by on 9 września 2019

Następnym elementem organizacyjnym osiedla złożonego z 12 domów jednego typu jest długość rytmu ogólnego ciągu organizacyjnego osiedla. Rytm ten musi znajdować się w ścisłym związku z podstawowym elementem budowy, jakim jest czas zasadniczego procesu roboczego obiektu, a mianowicie musi być równy temu czasowi. Jeśli zatem określony w harmonogramie jednego obiektu czas zasadniczego procesu roboczego wynosi 18 dni, to i wielkość rytmu dla całego osiedla wynosić musi również 18 dni. c. Wreszcie musi być spełniony jeszcze jeden podstawowy warunek organizacji budowy osiedla. Ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie musi być wielokrotnością długości rytmu osiedla. W danym przypadku ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie wynoszący 54 dni robocze jest wielokrotnością rytmu wynoszącego 18 dni, a więc powyższa zasada jest w pełni zachowana. Analityczne obliczenie czasu trwania budowy osiedla Po ustaleniu w ten sposób wszystkich parametrów m ożna dokonać obliczenia ogólnego czasu trwania budowy bez potrzeby wykonywania harmonogramu. Postępując według powyższych zasad można zorganizować budowę osiedla w ten sposób, że będzie ona rzeczywiście jednolitym ciągiem organizacyjnym, a nie sumą organizacji poszczególnych budynków. [więcej w: korkuć olsztyn, mipromet, fabryka kopii lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: fabryka kopii lublin korkuć olsztyn mipromet