Posted by on 6 września 2019


Ogólna liczba działek przy 6 kondygnacjach wyniesie 6 x 6 = 36 działek. Należy obliczyć przede wszystkim liczbę działek Dp, które należy początkowo odeskować, zanim rozpocznie się ponowne ich używanie Czas trwania robót na jednej działce przy przyjętym rytmie r = 3 dni oblicza się stosując wzór Dp = – stąd t = Dp•r = 13•3 = 39 dni roboczych r Ogólny czas trwania robót T= t+r(n-1) = 39+3(36-1) = 144 dni robocze] Porównanie tradycyjnego wykonania konstrukcji żelbetowych z wykonaniem według zasad pracy równomiernej Dotychczasowa praktyka wykonywania konstrukcji żelbetowych jest w niemałym stopniu zapoznaniem zasad pracy równomiernej. Z przeprowadzonych porównań wynika, że przy przyjętych identycznych terminach wykonania, muszą być przy metodzie tradycyjnej zastosowane większe średnie dzienne wskaźniki produkcyjne niż przy metodzie pracy równomiernej. Wykonanie tradycyjne cechuje przede wszystkim nierównomierność natężenia robót, a przez to samo konieczność utrzymania na budowie rezerw siły roboczej, materiałów, maszyn oraz urządzeń pomocniczych. [patrz też: mipromet, indila sos chomikuj, fryga otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: fryga otomoto indila sos chomikuj mipromet