Posted by on 6 września 2019

Skrócony okres twardnienia betonu powoduje wzrost liczby obrotów deskowania, a przez to oszczędność na kosztach deskowania. Porównując tę oszczędność na deskowaniu ze wzrostem wydatków związanych z zastosowaniem środków przyśpieszających twardnienie, można dowieść racjonalności tego zabiegu, bądź jego nieracjonalności. Nieraz można się spotkać na budowach żelbetowych ze zbędnym przetrzymywaniem konstrukcji w deskowaniach. Przy zaprojektowanym harmonogramie opartym na zasadach pracy równomiernej nie może być mowy o dowolnym przetrzymywaniu elementów w deskowaniu. Nierozdeskowanie bowiem konstrukcji w czasie właściwym, zatrzymuje automatycznie cały proces wykonania. Metoda pracy równomiernej zabezpiecza również przed przedwczesnym obciążeniem wykonanych i rozdeskowanych konstrukcji ciężarem konstrukcji wyżej leżących. Dzieje się tak dlatego, że rozdeskowanie odbywa się nieraz według przypadkowych zarządzeń wydawanych na budowie. Obci żenie rozdeskowanej konstrukcji pierwszej kondygnacji świeżym betonem konstrukcji drugiej kondygnacji, leżącej bezpośrednio nad nią, rozpoczyna się po upływie 34 dni – 10 dni = 24 dni robocze, a więc po 28 dniach kalendarzowych, tj. wtedy, gdy konstrukcja pierwszej kondygnacji w normalnych warunkach twardnienia osiąga przyjętą w projekcie wytrzymałość miarodajną. [podobne: abckarma, castorama panele podłogowe, indila sos chomikuj ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma castorama panele podłogowe indila sos chomikuj