Posted by on 9 września 2019

STOSOWANIE ZASAD METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W OBIEKTACH JEDNORODNYCH . METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ W ZASTOSOWANIU DO BUDOWY OSIEDLI LUB ZESPOŁU BUDYNKÓW JEDNEGO TYPU Konieczność zastosowania organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej przy budowie osiedla lub zespołu, złożonego z budynków jednego typu, jest szczególnie uzasadniona. Organizując budowę takiego osiedla, należy traktować każdy budynek jako działkę, składającą się na całość zespołu jakim jest osiedle. W tej właśnie nierozerwalności organizacyjnej budowy osiedla i potraktowaniu go jako jednolitego ciągu organizacyjnego leżą korzyści ekonomiczne takiej metody wykonania. Natomiast organizacja tradycyjna budowy osiedli wygląda raczej jak suma indywidualnych organizacji. Organizacja osiedla mieszkalnego złożonego z 12 domów jednego typu i jednakowej wielkości. Aby zastosować metodę pracy równomiernej do budowy osiedla tego typu, należy: a. Rozpocząć od zaprojektowania harmonog ramu jednego budynku osiedla metodą pracy równomiernej określając przy tym, który z procesów roboczych tego budynku stanowi zasadniczy proces roboczy. Przy budynkach murowanych takim zasadniczym procesem roboczym będzie wznoszenie murów, przy budowlach prefabrykowanych-montaż głównych elementów obiektu, np. elementów ścian itd. [przypisy: fabryka kopii, tarasola ceny, abckarma ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma fabryka kopii tarasola ceny