Posted by on 17 września 2019

Typ NL stosuje się wtedy, gdy materiał musi posiadać dobrą wytrzymałość na działanie olejów oraz dużą giętkość w niskich temperaturach, jak na przykład do wyrobu uszczelek, plomb oraz pakunków pracujących w cieczach chłodzących, w cieczach stosowanych do celów hydraulicznych i wolejach smarowych. Typ NF używany jest tam, gdzie pożądana jest maksymalna wytrzymałość materiału na sztywnienie w niskich temperaturach i maksymalna sprężystość oraz tam, gdzie jest niepożądane kurczenie się materiału wolejach smarowych o wysokim punkcie anilinowym. Typ NAA może być produkowany bez użycia plastyfikatora i dlatego stosowany jest tam, gdzie wyługowanie plastyfikatora mogłoby spowodować spadek szczelności uszczelek ze względu na skurczenie się kauczuku oraz wpłynąć na smak albo na zapach cieczy stykającej się z kauczukiem. Mieszanki. W oparciu o mieszanki Perbunanu produkowane są trzy typy materiałów: Perburran 18, 26 i 35, które zawierają różne ilości nitrylu kwasu akrylowego. Lateksy Buny N (kopolimery butadienu z akrylonitrylem). Lateksy Buny N stosowane są pod nazwą Igetex N oraz Igetex NN. Pierwsze lateksy nitrylowe otrzymywano przez polimeryzację w emulsji butadienu z nitrylem kwasu akrylowego i stosowano wyłącznie do produkcji kopolimerów stałych; w okresie późniejszym kopolimery te znalazły zastosowanie również w postaci lateksu. Lateksy te produkowane są w kilku odmianach. Lateksy Hycar o zawartości 40% substancji stałej otrzymywano w dwóch odmianach: 15 i 25. Lateks Chemigurn 200 odpowiada elastomerowi N4NS; zawiera on 55% substancji stałej. [więcej w: castorama chorzów , diolut , ligia krajewska twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama chorzów diolut ligia krajewska twitter