Posted by on 12 września 2019

Uwzględniając potrzebę odporności materiału brukowego na działanie czynników atmosferycznych, wskazane jest aby materiał kamienny miał duży ciężar objętościowy, zbliżony do ciężaru właściwego, co nadaje większą statyczność kostkom brukowym oraz zmniejsza ich nasiąkliwość i zapewnia wysoką szczelność. W przypadku nawierzchni zbudowanych z kruszywa, czynniki niszczące działają w sposób podobny, jednak skutek ich działania jest nieco inny. Nawierzchnia brukowa pod działaniem ruchu, zużywa się na powierzchni, gdy tymczasem w nawierzchni tłuczniowej zużywanie użytego do jej budowy tłucznia, następuje nie tylko na powierzchni, lecz i wewnątrz, na skutek tzw. ścierania się wewnętrznego ziarn tłucznia o siebie podczas wałowania, a następnie pod działaniem ruchu. Jedną z zasadniczych własności powinna być zatem duża. odporność tłucznia na zużywanie się naroży i krawędzi przy małej ścieralności własnej materiału kamiennego, z którego tłuczeń został wykonany: Z tego też względu badanie ścieralności w bębnie Devala stanowi jedno z podstawowych oznaczeń dla oceny przydatności materiału kamiennego dla celów drogowych. [hasła pokrewne: diolut, tarasola ceny, budowlanka wałcz ]

Powiązane tematy z artykułem: budowlanka wałcz diolut tarasola ceny