Posted by on 8 września 2019

W rezultacie takiego stanu rzeczy osiągnie się korzyści ekonomiczne, wynikające z masowości produkcji, często zatracane lub niedostatecznie wykorzystywane przy tradycyjnych metodach organizacji budowy osiedli. Analityczne obliczenie maksymalnego zatrudnienia na budowie osiedla Przesłanki pracy równomiernej, na skutek swej przejrzystości i ścisłości, pozwalają na uzyskanie odpowiedzi, które w zwykłych warunkach można otrzymać jedynie za pomocą metody graficznej, a więc przez sporządzanie harmonogramów. Wpływ terminów budowy na wielkość i równomierność zatrudnienia Jeśli obliczony wyżej ogólny czas trwania budowy osiedla, wynoszący 252 dni robocze uważano by za zbyt długi i zamierzono go skrócić, np. do 144 dni roboczych, należałoby wówczas, przy nie zmienionym czasie trwania robót przy jednym domu (jednej działce) i nie zmienionym rytmie budowy osiedla, zmienić liczbę domów (działek) wprowadzonych do ogólnego ciągu organizacyjnego osiedla . Pragnąc zatem przyspieszyć wykonanie zespołu 12 domów z 252 do 144 dni roboczych, nie można prowadzić robót jedną grupą organizacyjną, jak to miało miejsce w przypadku poprzednim, lecz dwiema grupami (12 : 6 = 2). Należy pamiętać przy tym, że organizowanie dwóch równolegle działających jednolitych grup roboczych, zamiast jednej, powoduje podwojenie wszelkich urządzeń mechanicznych na budowie, a więc podnośników, betoniarek itp. [patrz też: mrówki w gaciach, abckarma, budowlanka wałcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma budowlanka wałcz mrówki w gaciach