Posted by on 8 września 2019

Warunki stosowania pracy równomiernej przy budowie osiedla. Warunkiem zastosowania metody pracy równomiernej przy budowie osiedla jest, jak z powyższych rozważań wynika, jednorodność obiektów wchodzących w skład tego osiedla. Lecz nawet w przypadku gdy osiedle składa się z kilku typów obiektów zasadniczo różniących się między sobą, można zastosować zasady organizacji pracy równomiernej przez zgrupowanie jednakowych typów budynków w oddzielne ciągi organizacyjne i zastosować dla każdej typowej grupy budynków -odrębne grupy robocze. Jeśli np. osiedle składa się z 3 typów budynków różniących się wielkością, a nawet i konstrukcją, to stworzyć można trzy odrębne jednolite organizacje robocze, złączone oczywiście wspólnym kierownictwem i wszystkimi innymi wspólnymi organami zarządzania i zaopatrzenia. ZASTOSOWANIE METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ W BUDOWNICTWIE UPRZEMYSŁOWIONYM 11. 3 METODA PRACY RÓWNOMIERNEJ W ZASTOSOWANIU DO BUDYNKÓW O KONS TRUKCJI ŻELBETOWEJ Praca równomierna daje szczególne korzyści w zastosowaniu do obiektów żelbetowych, odznaczających się jednorodnością konstrukcji, znaczniejszą długością lub wysokością. [więcej w: ligia krajewska twitter, castorama oświęcim, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama oświęcim ligia krajewska twitter tarasola ceny