Posted by on 6 września 2019

Wszystko to prowadzi do nieracjonalnego wykorzystania tych środków, co w końcu wpływa na niski wskaźnik wydajności oraz na dość pokaźne wahania tego wskaźnika w czasie trwania robót. Oczywiście istnieją przypadki, gdy osiągnięcie nieprzerwanego i niezmiennego natężenia czynności składowych robót żelbetowych jest niemożliwe. Powodem tego może być szczególna konstrukcja budynku, specjalny charakter techniczny, wreszcie mały zakres robót. Podczas gdy równomierne ustawianie deskowania oraz zbrojenia konstrukcji żelbetowych nie nasuwają wątpliwości co do celowości takiego sposobu pracy, to równomierne betonowanie, tj. stałe, codzienne betonowanie postępujące równolegle za deskowaniem i zbrojeniem mogłoby je nasuwać. Betonowanie takie nie zawsze jest możliwe do przeprowadzenia, np. przy zbyt małych dziennych ilościach betonu nie dających możności zabetonowania określonej części budynku. Jednakże w wielu przypadkach jest ono całkowicie moż liwe i osiągalne. Taki sposób przeprowadzenia betonowania daje największe oszczędności w drewnie użytym do deskowania, nie dopuszcza bowiem do jakiegokolwiek przetrzymywania go na budowie, zwiększając tym samym obrót deskowania. Równomierny sposób betonowania nie może w żadnym razie odbywać się z zapoznaniem zasad statycznych i technologicznych ustroju żelbetowego. Porcje betonowania dziennego muszą obejmować skończone wielkości pól budynku i powinny być zakończone w miejscach ze względów statycznych odpowiednich. [hasła pokrewne: abckarma, piec kamino, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: abckarma piec kamino tarasola ceny