Posted by on 14 września 2019

Zasysanie powietrza przez pompę powoduje różne szkodliwe zjawiska, jak nierównomierną pracę pompy, silne wstrząsy i hałas, przedwczesne zużycie łożysk, występujące niekiedy przeciążenie silnika itd. Zjawiska te szczególnie dotkliwie dają się odczuwać w działaniu pomp o dużej wydajności. W celu wyjaśnienia przyczyn powstawania wirów przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych na modelach komór zasysania. Stwierdzono przy tym, że wpływ na powstawanie wirów mają następujące czynniki: 1) kształt komory i jej wymiary, 2) wymiar wlotu, przez który dopływa woda do komory, i jego położenie, 3) wymiary rury ssawnej lub leja wlotowego i ich położenie w stosunku do ścian komory i jej dna, 4) liczba rur ssawnych lub lejów w komorze, 5) objętość wody przepływającej przez daną komorę w jednostce czasu lub średnia prędkość przepływu w rurze ssawnej. [hasła pokrewne: korkuć olsztyn, indila sos chomikuj, budowlanka wałcz ]

Powiązane tematy z artykułem: budowlanka wałcz indila sos chomikuj korkuć olsztyn